ثبت شکایات

جهت طرح شکایات و انتقادات و پیشنهادات خود میتوانید به آدرس ذیل مراجعه کنید یا تماس بگیرید:

نشانی دفتر :

 رشت  بلوار انصاری  کوچه استادمعین ، کوچه آرزو ساختمان عرش واحد 7

تلفن 33114619 – 33725541

از فرم زیر نیز می توانید برای ارسال شکایات و یا پیشنهادات خود استفاده نمائید.

[yikes-mailchimp form="1"]

آموزش طراحی و بهینه سازی وب سایت و استراتژی بک لینکایمیل شما نزد ما بصورت محرمانه خواهد ماند.